Migrants Rights are Human Rights!
Be involved!
Home
FAQs
Contact Us
Spanish Page
French Page
Greek Page

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ GFMD

Τι είναι τοGFMD;

Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, (GlobalForumonMigrationandDevelopment, GFMD) είναι ένα διακυβερνητικό φόρουμ (συνάντηση κυβερνήσεων και ανταλλαγή απόψεων) που γίνεται κάθε χρόνο, με αντικείμενα συζήτησης τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Είναι ένα ανεπίσημο, εθελοντικό, ελεγχόμενο από τα κράτη και μη δεσμευτικό φόρουμ που επιδιώκει να προσεγγίσει τις πολυδιάστατες όψεις, ευκαιρίες και προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ανάπτυξη και να καταλήξει σε αποφάσεις για δράση. Το GFMD είναι αποτέλεσμα των προτάσεων που έκανε η Σύνοδος Διαλόγου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε κατά τις 14 με 15 Σεπτεμβρίου 2006. Το πρώτο GFMD έγινε στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στις 10 με 11 Ιουλίου 2007. Το δεύτερο GFMD φιλοξενήθηκε από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων και πραγματοποιήθηκε στη Μανίλα από τι1 27 ως τις 30 Οκτωβρίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες και ντοκουμέντα, μπορεί κανείς να δει τις ιστοσελίδες για το GFMD 2007 και το GFMD 2008, μέσα από τη δικτυακή πύλη http://www.gfmd2008.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.

Πού και πότε θα γίνει το νέοGFMD;

Το νέο GFMD θα γίνει στην Αθήνα, Ελλάδα, από 2 ως 5 Νοεμβρίου 2009. Οι Μέρες της Κοινωνίας των Πολιτών (CivilSocietyDays, CSD) θα πραγματοποιηθούν στις 2 με 3 Νοεμβρίου, αμέσως πριν τη διακυβερνητική συνάντηση της 4ης με 5η Νοεμβρίου.

Τι είναι οι Μέρες της Κοινωνίας των Πολιτών;

Οι Μέρες της Κοινωνίας των Πολιτών, CSD, είναι η συνιστώσα των μη κυβερνητικών φορέων του GFMD. Ο σκοπός των CSD είναι να φέρουν σε επαφή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών στο πεδίο της μετανάστευσης και της ανάπτυξης, αποσκοπώντας να καταθέσουν στο Φόρουμ μια οπτική από πλευράς κοινωνίας των πολιτών πάνω στα μεταναστευτικά ζητήματα. Οι συστάσεις και προτάσεις των CSD παρουσιάζονται στους κυβερνητικούς εκπροσώπους κατά το διήμερο των συνεδριάσεών τους.

Τι θα συζητηθεί στο GFMD;

Η συζήτηση αυτής της χρονιάς επικεντρώνεται στο θέμα της «Ένταξης Μεταναστευτικών Πολιτικών σε Αναπτυξιακές Στρατηγικές για το Όφελος Όλων». Επίσης επιλέχθηκαν τα παρακάτω Θέματα των Στρογγυλών Τραπεζιών (RoundTableThemes, RTDs):

RTD 1- Πώς να τεθούν σε λειτουργία τα ζητήματα μετανάστευσης-ανάπτυξης, στην  κατεύθυνση της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχών της Χιλιετίας.

RTD 2- Ένταξη, επανένταξη και διακίνηση μεταναστών για την ανάπτυξη

RTD 3- Συντονισμός και Συνεργασίες σε ζητήματα Πολιτικής και Θεσμών

Γιατί είναι σημαντικό το GFMD;

ToGFMDέχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους διεθνείς χώρους στους οποίους οι κυβερνήσεις συζητούν για πολιτικές μετανάστευσης και ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτού του οργάνου διεξάγονται συζητήσεις και διατυπώνονται σκέψεις για τη μεταναστευτική πολιτική και τη σχέση της με την ανάπτυξη. Επίσης, μέσα στο GFMD γίνονται συχνά διαπραγματεύσεις για διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο τη μετανάστευση. Πριν από το GFMD, δεν υπήρχε κανένα φόρουμ που να έφερνε σε επαφή κυβερνήσεις για να συζητήσουν για μετανάστευση και ανάπτυξη.

Γιατί οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών ενδιαφέρονται για το GFMD;

Το GFMD ενδιαφέρει τις μεταναστευτικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών γιατί δεν υπάρχει καμμια εξασφάλιση ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (CSO) θα συμμετέχουν σε μόνιμη βάση στο φόρουμ, ως σταθερή συνιστώσα. Στην πραγματικότητα, πολλές κυβερνήσεις αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στο GFMD. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ούτε κάποιο καθιερωμένο μοντέλο συμμετοχής ούτε μια μόνιμη δομή για τα φόρα των CSO. Δεδομένης αυτής της αβεβαιότητα, υπάρχει ο φόβος ότι το φόρουμ θα συνεχίσει να εξελίσσεται χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των μεταναστών και τα θεμελιώδη ζητήματα που βρίσκονται στη βάση της λεγόμενης επιδίωξης της ανάπτυξης, οπότε οι μετανάστες που είναι τα αληθινά υποκείμενα αυτής της συζήτησης δεν θα ακούγονται.

Όπως και στο παρελθόν, το GFMD τείνει να εξετάζει τη μεταναστευτική πολιτική μόνο υπό το πρίσμα της οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς να νοιάζεται για τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών πάνω στους μετανάστες. Μέχρι τώρα προβάλλει μεγάλη αντίσταση στο να εντάξει στον προβληματισμό του το πλάισιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις αρχές προστασίας των μεταναστών. Θέτει επίσης πολλούς περιορισμούς στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ποιοι είναι οι οργανωτές του 3ουGFMD;

Είναι το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών από κυβερνητικής πλευράς και το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης που διοργανώνει τις Μέρες της Κοινωνίας των Πολιτών (CSD).

Πόσες CSO θα συμμετάσχουν στο επίσημοCSD; 

Στη μέρα των CSO, που προγραμματίστηκε για 2 με 3 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχουν διακόσιες (200) CSO απ’όλο τον κόσμο και 30 CSO από την Αθήνα.

Πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει;

Μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω των παρακάτω διαύλων:

Α. Επίσημο Φόρουμ

Έχει δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα για το GFMD 2009. Για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, υπάρχει δυνατότητα για αίτηση μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.gfmd2009.org. Πριν από τις εργασίες των CSD, τα ενδιαφερόμενα άτομα και οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο διάλογο μέσω διαδικτύου. Το υλικό του διαλόγου θα αξιοποιηθεί ως βάση για τον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί στο Συνέδριο των CSD.

Β. Παράλληλη εκδήλωση 

Λόγω των περιορισμών που θέτει το GFMD ως προς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, οι CSO που είχαν συμμετάσχει στα προηγούμενα GFMD θα οργανώσουν μια παράλληλη εκδήλωση με την ονομασία Παγκόσμια Δράση των Λαών (Peoples’ GlobalAction, PGA) που θα δώσει ουσιαστικό χώρο για ομάδες από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν πληροφορίες, να κάνουν διάλογο, να ενισχύσουν τις αναλυτικές τους προσεγγίσεις και να αναπτύξουν κοινές θέσεις ως προς τα τρέχοντα και τα αναδυόμενα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Οι δραστηριότητες στην παράλληλη εκδήλωση βοηθούν επίσης στο να στηθούν και να αναπτυχθούν δίκτυα επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνουν εργαστήρια, δημόσιες δράσεις και διαδηλώσεις.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα ως βάση για την ανάπτυξη και διερευνούν από μια οπτική βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα το πλήρες φάσμα των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβάνοντας τα προβλήματα της φτώχειας και της αδικίας, καθώς και το πώς οι CSO μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.

***000***

 

 
Copyright © 2008-2009, All Rights Reserved - Peoples' Global Action on Migration, Development & Human Rights